O nama

NAŠA PRIČA

Iris Mega je osnovan 1993. godine kao prodavnica računarske opreme u Beogradu. Danas Iris Mega predstavlja uspešnu kompaniju sa godišnjim prometom od preko 30 miliona USD koja zapošljava preko 70 kvalifikovanih, mladih i kreativnih osoba.

Distribucija

Naša kompanija distribuira proizvode na teritoriji Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije Distribucija je organizovana putem široke mreže poslovnih partnera koja obuhvata preko 400 dilera, poddistributera, hipermarketa i maloprodajnih lanaca.

Naši poslovni procesi omogućavaju brzu porudžbinu, pouzdane informacije o proizvodu, servis i podršku korisnicima. Odnos sa partnerima je baziran na bliskoj saradnji i uzajamnom profitu.

Vizija

Vizija nam je bila da prvi na našem tržištu predstavimo proizvode najnovijih tehnologija svetski renomiranih proizvođača, i time doprinesemo unapređenju društva i širenju računarske kulture.

Misija

Naše dobro osmišljene i planirane marketing aktivnosti doprinele su izgradnji prepoznatljivog stila proizvoda i proizvođača koje zastupamo i prezentujemo korisnicima na najbolji način. Investiranje u advertising i marketing se pokazao kao najbolji način za prepoznavanje potreba krajnjih korisnika i u skladu sa tim usmeravanje naših poslovnih procesa.

Naš cilj jeste da informišemo krajnje potrošače kroz raznovrsne marketing aktivnosti i obezbedimo im savremene proizvode koji zadovoljavaju njihove potrebe i želje.

Razvoj

Iris Mega je kompanija orijetisana na konstantnu edukaciju svojih partnera i poddistributera predstavljajući najnovije tehnologije, proizvode i rešenja putem edukativnih treninga, seminara i prezentacija. Motivišući i informišući naše partnere o najnovijim proizvodima stremimo ka kreiranju mreže ljudi posvećenih istom cilju – obezbeđenju rešenja i poboljšanju životnog prostora krajnjih potrošača.

U proteklih nekoliko godina Iris Mega je znatno proširio svoju paletu proizvoda i povećao svoju zastupljenost u maloprodajnom sektoru kako su korisnici unapređivali svoje bazične kompjuterske sisteme sa savremenom opremom i uređajima dizajniranim za nove aplikacije i specifične svrhe poput gaming-a, multimedije ili vizuelne komunikacije.

Iris Mega pruža podršku i obezbeđuje servis za sve distribuirane proizvode za vreme i po isteku garantnog perioda.

Humanitarni rad

Kao društveno odgovorna kompanija Iris Mega je posvećena humanitanom radu. Iris Mega podržava humanitarne akcije ali i samostalno posećuje domove za nezbrinutu decu, svratišta i ostale humanitanrne institucije.

Više puta Iris Mega je bio sponzor humanitarnih sportskih dešavanja, učesnik dobrovoljnog davanja krvi, sponzor opremanja domova sa Playstation 3 konzolama, televizorima i ostalom tehnikom.

Na ovaj način trudimo se da zabavu omogućimo i deci kojoj je to uskraćeno.